paintings

acrylic paint on canvas, painting of a dickheadman with text, acrylverf op doek, schilderij van een eikelmannetje met tekst acrylic paint on canvas, painting of two dickheadmen and a hook with text, acrylverf op doek, schilderij van twee eikelmannetjes en een haak met tekst acrylic paint on canvas, painting of two stars, a dickheadman and text, acryl op doek, schilderij van een eikelmannetje, twee sterren en tekst acrylic paint on canvas, painting of a green rabbit with a stick and with text, acrylverf op doek, schilderij van een groen konijn met een stok en met tekst acrylic paint on canvas, painting with two white stars, acrylverf op doek, schilderij van twee witte sterren acrylic paint on canvas, painting with as text god, made because of the murder on Theo van Gogh, acrylverf op doek, schilderij met als tekst god,  gemaakt naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh

lacquer paint on canvas, painting with mathematical empty signs, lakverf op doek, schilderij met wiskundige lege verzameling tekens acrylic paint on canvas, painting with two empty thought clouds, acrylverf op doek, schilderij met twee lege gedachtewolkjes

Copyright (C) Nico Yerna - 2013